Литературен форум  

Брой 21 (505), 28.05.2002 - 3.06.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

 

Стремежът към интеграция не е от сега

Разговор с Н.Пр. д-р Георг Потика, посланик на Република Австрия

 

Георг Потика- Ваше Превъзходителство, във в. "Литературен форум" вече втори месец тече поредица, свързана с присъствието на вестготите по нашите земи, създаването на готското писмо от Вулфила и превода на Библията на новосъздадения език. Доколко Вие, като представител на немскоезична страна, бихте се чувствали съпричастен към такава тема?

- В Австрия готският език е задължителноизбираем предмет за студентите от специалност немска филология (алтернативен на старонемски). Но той не е така свързан с немския език, както със скандинавските езици, и може би това е причината прочутият препис на Библията, направен от Вулфила, "Соdex argenteus", да се съхранява в Университета в Упсала, Швеция. За мен като юрист интерес представлява правото на вестготите, което е било многократно кодифицирано и части от него са възприети в испанското право. Произхождащата от вестготското право имуществена общност между съпрузите дори е приета посредством испанското право в някои от югозападните щати на САЩ.

- Според Вас темата за готската писменост би ли представлявала интерес за западноевропейските учени и култури? У нас тя е почти откритие.

- Готската писменост е позната на голяма част от австрийските студенти (виж отговора на първия въпрос).

- Всичко това не говори ли, че в началото на хилядолетието, независимо от разстоянията, народите също както днес са били принудени, макар и за кратко, освен да враждуват и да се интегрират. И не е ли това един от първообразите на европейската интеграция, който личи и в изписването на буквите от писмото на Вулфила. Дали днес, отивайки напред, в известна степен ние не се връщаме, но на нова, по-висока степен на спиралата?

- В Европа винаги е имало в известна степен интеграция или поне стремеж към такава: посредством браковете между различни управляващи фамилии, през латинския език, който до 18. век е бил средство за общуване между образованите хора, а и чрез църквата, доколкото е съществувала единна църква. Освен това от времето на Константин до управлението на Карл Велики е съществувала единна парична единица - солид. Националната държава, затворена в определени териториални граници, възниква приблизително по времето на Френската революция, може би защото представата за демокрация е била свързвана само с една национална държава. Днес понятието "нация" има чисто юридически смисъл (към австрийската нация се числят и живеещите в Австрия малцинства - словенци, хървати, унгарци, роми, чехи и словаци).

Национализмът като идеология може би вече е преодолян, въпреки някои напомнящи за национализма реакции по отношение на една не съвсем правилно разбрана европейска интеграция.

- В условията на глобализацията къде виждате мястото на малките езици и малките култури?

- Малките култури, от една страна, ще се приспособяват към големите в процеса на международното общуване, от друга страна обаче, те имат нови технически средства за себеутвърждаване.

- Освен дипломат, Вие сте и известен писател. Откъси от Ваши творби са се появявали и в нашия вестник. Как съчетавате двете поприща - на писателя и дипломата?

- Ако наред със задълженията ми като дипломат или като глава на семейство намеря време, тогава пиша.

- От предварителния ни разговор разбрахме, че сте пред издаване на нова книга. Бихте ли ни казали нещо повече за нея?

- В моята книга "Много критикувана Австрия" ("Vielbeschimpftes Osterreich") - заглавието пародира стих от химна на Австрия - в сатиричен план разглеждам духовното и душевното разположение на австрийските интелектуалци. Австрия има много силни културни традиции, които обаче, от една страна, никога не са приобщавали всички слоеве на населението, а от друга, са били възприемани като принуда от някои представители на "култивираните" среди. Духовните наследници на онези, които са се чувствали изключени или заключени, са тези австрийски интелектуалци, които се обявяват срещу значителна част от австрийската култура.

- Бихте ли ни представили откъс, който сме готови да публикуваме преди отпечатването на книгата Ви в Република Австрия?

Да, с удоволствие.

 


Б.р. Очаквайте откъс от последния роман на д-р Георг Потика.

Българската литература

© 2002 Литературен форум