Литературен форум  

Брой 21 (505), 28.05.2002 - 3.06.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

ФОРУМ

Борис Бухчев

Щрак, Марийке, на портрет

 

Пробна матура - 8 май.

Тема за съчинение:ЧОВЕКЪТ И РОДОВИЯТ СВЯТ В БОТЕВОТО СТИХОТВОРЕНИЕ "МАЙЦЕ СИ ". Всеки ученик получи текста на стихотворението и четири насочващи въпроса.

Би трябвало учениците да се почувстват обидени, че им предлагат толкова конкретна тема и ги насочват, както се насочват бавноразвиващи се в умствено отношение хора.

Вместо това се чуха оплаквания, че било трудно.

След изпита една ученичка каза пред камерата на телевизията, че не разбирала какво значи "родовият свят". Нашите младежи като цяло престанаха да четат художествена литература и помежду си общуват на улично-дискотечен език, затова мнозина се затрудняват да разберат смисъла на обикновени словосъчетания от родния си език.

Друга ученичка с усмивка каза, че предала празен лист. Това било знак за протест против матурата.

Аз мисля, че празният лист е знак за бяло поле в знанията и уменията, но невежите не искат, като котките, да паднат на гърба си.

Който не е влизал в учебни часове в днешното българско училище, само той не знае какво безредие и каква простотия цари там.

Побелял от истината - Борис Бухчев.

Българската литература

© 2002 Литературен форум