Литературен форум  

Брой 21 (505), 28.05.2002 - 3.06.2002 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНТАКТИ

АРХИВ

 

ОХ!

Защо трябва архивът да е достъпен

 

На "Панорамен път" във вилното селце Бояна, сред къщите на бивши другари си стои вилата на Димитър Хинов Ватев. И какво от това?

В ръце държа удостоверение, издадено от БКП, Околийски комитет, № И-493 от 1 октомври 1958г., гр. Луковит.

В удостоверението се удостоверява, че другарят Ватев е служил в Околийското у-е на МВР след 9. IХ. 1944г. и е участвал в изпълнение на екзекуции на осъдени от Народния съд.

Документът се издава, за да послужи пред СГНС. За какво да послужи?

Помня онзи прекрасен роман на Александър Дюма "Кралица Марго". Помня образа на палача, който колкото е литературен, толкова е и реален. Помня описанието на дома, в който той живееше и прекрасните отношения в семейството му.

Мисля си как спи един екзекутор? Всички държави, в които се изпълнява смъртно наказание, имат палачи. Изглежда, всички палачи имат нужда от чист въздух, за да могат да спят. Струва ми се оправдано на екзекутора да му се даде къща в планината. Не мога да оправдая по никакъв начин съгласието на един човек да отнема живота на други хора. Какъв трябва да си, за да приемеш такава работа?

Добре е, че на екзекуторите им дават само вили и пари. Ами ако им даваха ордени за преизпълнение на плана?

Удостоверение

Българската литература

© 2002 Литературен форум