РАДЕЦКИ

Тoi, Liberte, que je chante et que j'adore,
Dirige mon navire sur cette onde...
L e b r u n

Тих бял Дунав се вълнува, 
 весело шуми 
и "Радецки" гордо плува 
 над златни вълни. 

Но кога се там съзирва 
 Козлодуйский бряг, 
в парахода рог изсвирва, 
 развя се байряк. 

Млади български юнаци 
 явяват се там, 
на чела им левски знаци, 
 в очите им плам. 

Горд отпреде им застана 
 младият им вожд- 
па каза на капитана 
 с гол в ръката нож: 

- Аз съм български войвода, 
 момци ми са тез, 
ний летиме за свобода 
 кръв да лейме днес. 

Ний летим на България 
 помощ да дадем 
и от тежка тирания 
 да я отървем. 

Парахода остави ни 
 и по начин благ, 
та дружината да мине 
 на родния бряг. 

Капитана - немец същи - 
 отказва - тогаз 
Ботев люто се намръщи, 
 вика с бурен глас: 

- Туй го искам, не се моля: 
 всички сте във плян. 
Тук се гледа мойта воля, 
 аз съм капитан! 

Чуй, там днеска мре народа 
 в бой с ужасен враг! 
Карай бързо парахода 
 на българский бряг! 

И гласа му става страшен 
 при тия слова, 
немец бледен и уплашен 
 преклони глава. 

Бърже парахода плува 
 към желаний край, 
Дунавът се по вълнува, 
 весело играй. 

Много време се измина 
 как не бе носил 
храбра българска дружина- 
 твар за него мил. 

А дружината запява 
 песен зарад бой 
и байряка се развява 
 гордо с лева свой. 

Парахода веч наваля 
 на милия бряг, 
Ботев шапката си сваля, 
 че говори пак: 

- Хайде, братя, излезнете, 
 тука ще се спрем 
и земята цалунете, 
 дето ще да мрем! 

И от радост упоени 
 пред левския стяг 
всички падат на колени 
 на светия бряг. 

- Братя! - вика им войвода 
 със гърмовен глас.- 
Скоро радостно народа 
 ще посрещне нас! 

Скоро с гръм ще поздравиме 
 Стара планина, 
кървав бой ще заловиме 
 с турски племена! 

Ний във битки не сме вещи, 
 малко сме на брой, 
но сърца ни са горещи- 
 гладни сме за бой! 

Скоро турчин ще изпита 
 грозната ни мощ: 
правдата е нам защита, 
 левът ни е вожд! 

И по цяла околия 
 глас екна съгрян: 
"Да живее България, 
 смърт на зли тиран!"

Обратно към [Пряпорец и гусла] [ВАЗОВ] [СЛОВОТО]

LiterNet! Живко Иванов