Slovoto

Мюмюн Тахир

Биографични бележки

Мюмюн ТахирМюмюн Тахир е магистър по литература и културология. Докторант e в Института за философски изследвания към БАН. Работи в Министерството на културата. Занимава се с проблемите на идентичността и с теоретични и приложни изследвания в областта на културната интеграция, културната антропология и културния мениджмънт. Носител на Годишна литературна награда на Съюза на българските писатели за 2002 г.

 

Издадени книги:

„Славеят на Родопите“, „Стряха с много гнезда“, „Тревожен оптимизъм“, „Преминаване“, „Ататюрк, България, Балканите“, „Културна интеграция и етническо сътрудничество“, „Речник на турските лични имена в България“, „Животът заедно“, „Земя за обетоване“.

Съсъставител на сб. „Балкански идентичности“ част ІV, редактор на „Да ги знаем кои са“, рецензент на книгата „Увод в културологията“.

Сценарист на филмите „Камбер — художникът“ и „Театър — любов моя“ на БНТ.

Председател е на Академия за европейска култура „Орфеева лира“.

 

По-важни научни публикации:

„Интеркултурен диалог на Балканите. Нова Балканска етика“, В: — „Балкански идентичности“. София, 2003.

„Интеграция и толерантност“, В: — “Нов живот“. Кърджали, 2004.

„Мултикултурализмът и спецификите на признаване в България“, В: — Годишник на ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, 2004.

„Регионални културни политики и инструментариум“ , В: — Годишник на ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, 2004.

„Цивилизационен избор. Религия. Тероризъм“, В: — „Ново време“, София, 2004.

„Интеграция. Свобода. Сигурност“, В: — „The Balkans AS reality“. Sofia, 2004.

„Специфични измерения на историческото съзнание“, В: — „Ново време“, София, 2006.

„Културният туризъм и възможностите за представяне на етнокултурното наследство“. В: — „Паметници, реставрация, музеи“. София , 2005.

 

Лична страница: mumuntahir.hit.bg

 


напред горе назад Обратно към: [Мюмюн Тахир][СЛОВОТО]
© 1999-2020, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух