напред назад Обратно към: [Корените и короната][Пенка Ватова][СЛОВОТО]Използвана литература


 1. Айзакс, Харолд Р. Идоли на племето. Групова идентичност и политическа промяна. С., УИ "Св. Климент Охридски", 1997.
 2. Балкански идентичности. С., Институт за изследване на интеграцията, 2001.
 3. Българи в Унгария. Будапеща, Изследователски институт на българите в Унгария - Българско републиканско самоуправление, 1999.
 4. Българите в Средна и Източна Европа. С., УИ "Св. Климент Охридски", 1995.
 5. Бъргър, П., Т. Лукман. Социалното конструиране на реалността. С., 1996.
 6. Грекова, Майя. Аз и Другият. Измерения на чуждостта в посттоталитарното общество. С., УИ "Св. Климент Охридски", 1996.
 7. Дончев, Тошо. Българи от ново време. С., Литературен форум, 2000.
 8. Дончев, Тошо. Проблеми на етническата идентичност на българските преселници в Унгария. С., 1984 (дисертация).
 9. Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност. Съст. Иван Еленков и Румен Даскалов. С., Просвета, 1994.
 10.  Живков, Тодор Ив. Към една възможна етнология на личността. - Проблеми на културата, 1994, N 2-3, с. 23-34.
 11. Казанджиев, Спиридон. Национално съзнание. - Отец Паисий, 1935, N 2, с. 67-75.
 12. Кирай, Золтан. Комуникацията между етносите в Закона за унгарските малцинства. - Проблеми на културата, 1994, N 2-3, с. 107-111.
 13. Минкова, Лиляна. Карл Емил Францоз (1848-1904) - един неосъществен стремеж към интеграция. - В: Литературата на малцинствата в България след Освобождението. С., Карина М, 1999, с. 46-56.
 14. Смит, Антъни. Националната идентичност. С., Кралица Маб, 2000.
 15. Сотиров, Петър. Език и живот.Социолингвистично описание на българите в Унгария. Будапеща, Българско републиканско самоуправление, 2000.
 16. Тодоров, Цветан. Завладяването на Америка. Въпросът за другия. С., УИ "Св. Климент Охридски", 1992.
 17. Тодоров, Цветан. Множествената личност. - В: Още за страстите български. Сборник в памет на Тончо Жечев. С., Изд. център "Боян Пенев", 2001 (ръкопис).
 18. Халбвакс, Морис. Колективната памет. С., Критика и хуманизъм, С., 1996.
 19. Чангова-Менихарт, Пенка. Под слънцето на Унгария. Очерк за стопанската дейност на българските градинари (1720-1980). С., Земиздат, 1989.

 


напред горе назад Обратно към: [Корените и короната][Пенка Ватова][СЛОВОТО]

 

© Пенка Ватова. Всички права запазени!


© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух