Slovoto

Благодарим за проявения интерес. Всеки е свободен да постави хипервръзка към Словото в страницата си. По този начин тя би могла да стане още по-интересна и полезна, а бихте помогнали и на нашето начинание за популяризиране на българската литература и култура.
Желателно е хипервръзката да изглежда приблизително така:


Текстова:

Словото - българската виртуална библиотека..

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org">Словото</a> - българската виртуална библиотека.
<!-- slovo link end -->

Бутон 88/31 пиксела, 1K:

Словото!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo1.gif" width="88" height="31" alt="Словото!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->

Бутон 88/31 пиксела, анимиран, 3K:

Словото!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo1-1.gif" width="88" height="31" alt="Словото!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->

Бутон 88/31 пиксела, анимиран, 1K:

Словото!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo1-2.gif" width="88" height="31" alt="Слово!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->

Бутон 90/30 пиксела, 1K:

Словото!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo2.gif" width="90" height="30" alt="Словото!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->

Бутон 90/30 пиксела, анимиран, 2K:

Словото!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo2-1.gif" width="90" height="30" alt="Словото!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->

Бутон 90/30 пиксела, анимиран, 1K:

Словото!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo2-2.gif" width="90" height="30" alt="Словото!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->

Бутон 400/40 пиксела, 3K:

Българската литература!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo3.gif" width="400" height="40" alt="СЛОВОТО - Българска литература!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->

Бутон 468/60 пиксела, 7K:

Българската литература!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo4.gif" width="468" height="60" alt="СЛОВОТО - Българска литература!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->

Бутон 120/40 пиксела, 2K:

Словото!

<!-- slovo link start -->
<a href="http://slovoto.org"><img src="http://slovoto.org/images/slovo5.gif" width="120" height="40" alt="Словото!" border="0"></a>
<!-- slovo link end -->Ако имате проблеми, или се нуждаете от други банери и бутони, пишете ни: контакт.

Обратно към [Словото] или [Словеса]