Slovoto

Сава Сивриев

Биографични бележки

Сава Сивриев е роден на 16.09.1952 г. в гр. Велико Търново.

През 1976 г. завършва Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ — специалност българска филология, с втора специалност руска филология. През 2001 г. се дипломира като магистър по богословие в Шуменския университет.

През 1977-1980 г. работи като асистент по история на българската литература на Възраждането и нова българска литература. През 1980 г. е на специализация по теория на литературата в Московския държавен университет при проф. Борис Андреевич Успенски. През 1982-1986 г. е редовен докторант по теория на литературата в Московския държавен университет. През 1986 г. защитава дисертация върху прозата на Леонид Андреев и получих научната степен доктор по филология. По време на докторантурата си работи с проф. Б. А. Успенски и проф. М. Янакиев, слуша лекции на Ю. М. Лотман, В. В. Иванов, А. Ф. Лосев, В. Н. Топоров, С. А. Аверинцев, Е. М. Мелетински и др. Работи съм в семинарите на Б. А. Успенски и В. М. Живов по семиотика на културата.

След 1986 г. е асистент на проф. Тончо Жечев по българска литература в Шуменския университет. През 1993 г. е избран за доцент по българска литература.

През 1996-2001 г. е лектор по българска литература и език в Будапещенския университет „Йотвьош Лоранд“ — лекционни курсове по история на българската литература и спуцкурсове върху творчеството на П. П. Славейков, П. К. Яворов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Ат. Далчев, Св. Минков, Й. Радичков, Б. Иванов, К. Павлов, българската проза на 90-те години, Евг. Кузманов, Виктор Пасков, Алек Попов, и др.

В момента работи като доцент по българска литература в катедрата по българска литература в ШУ и в катедрата по богословие — с лекции по психология на религията, старозаветна исагогика и старозаветна херменевтика.

Работата му е съсредоточена главно върху история на българската литература през XIX и XX век, историческа поетика на българската лиература, теория на литературата и руска лиература от края на 19 век.

Автор е на статии и студии за Константин Кирил Философ, Васил Друмев, Иван Вазов, Захари Стоянов, Кирил Христов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Атанас Далчев, Леонид Андреев и др., публикувани в научни издани в България и чужбина.

Член е на Дружеството за изучаване на 18 век.

 

Автор на книгите:

Чудесното раждане. Работи по литературна история. Аксиос, Шумен, 1995, 80 стр.

Митос и техне. Опит върху българската литература от миналия век. ИК „Александър Панов“, С., 1999, 150 стр.

Книга Псалтир и българската поезия. Изд. „Карина М“. С., 2004, 128 с.

 


напред горе назад Обратно към: [Сава Сивриев][СЛОВОТО]
© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух