Slovoto

Николай Аретов

Биографични бележки

 Николай Аретов, 2 март 2006. Снимка © Мартин Митов Образование:

1978 - българска филология (втора специалност френски език), ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново.

1988 - кандидат на филологическите науки с дисертация на тема "Преводната проза от първата половина на ХIХ в."

 

1978 - 1980 учител по български език и литература в СПТУ и гимназия в гр. Якоруда;

1980 - 1982 редактор в сп. "Читалище";

от 1982 редактор в сп. "Литературна мисъл", член на редколегията от 1990, заместник главен редактор от 2000;

от 1982 литературен сътрудник, филолог специалист в Института за литература, БАН;

от 1989 научен сътрудник I ст.;

1991 - 1999 хоноруван преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

от 1994 старши научен сътрудник II ст. вИнститута за литература;

1999-2011 заместник председател на Научния съвет на Института за литература;

от 2008 професор в Иинститута за литература

 

Членства:

Сдружение български писатели(от 1994)

Българско общество за проучване на осемнадесети век. (от 1993, председател от 1997)

Академичен кръг по сравнително литературознание (от 2004, председател 2011-)

 

Основни публикации

Книги:

1. Димитър и Рахил Душанови. Нар. просвета, 1988.

2. Преводната белетристика от първата половина на ХIХ в. Развитие, връзки с оригиналната книжнина, проблеми на рецепцията. Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 1990.

3. Убийство по български. Щрихи от ненаписаната история на българската литература за престъпления. Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 1994 (2 изд. 2009).

4. Българското възраждане и Европа. Изд."Кралица Маб", 1995. (2 изд. 2001)

5. Енциклопедия на българската възрожденска литература. Изд. "Абагар", В. Търново, 1996 (В колектив с Ив. Радев, Р. Русинов, Г. Петков, Р. Радев, Ел. Налбантова).

6. Васил Попович. Живот и творчество. Изд."Кралица Маб", 2000.

7. Литература за 10 клас. Учебно помагало. Изд. "Анубис", 2000. (В колектив със С. Хаджикосев, К. Протохристова, Р. Божанкова, Р. Симеонов). (2 преработено изд. 2001).

8. Национална митология и национална литература. Изд."Кралица Маб", 2006.

9. Българска литература. ХVІІІ-ХІХ век. Един опит за история. С.: Анубис, 2006, 512 с. (с Николай Чернокожев).

10. Българската литература от епохата на националното възраждане. С.: Кралица Маб, 2009.

11. Асен Христофоров: От Лондон до Мацакурци през Белене. Изд."Кралица Маб", 2011.

 

Издания:

1. Софроний Врачански. Съчинения в 2 т. Изд. "Български писател", Т. 1, 1989; Т. 2, 1992. В колектив. Подготовка на текста, коментар, показалци.

2. Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Изд. "Слово", В. Търново, 1992. Предговор и бележки. Второ допълнено изд. 1999.

3. Класическият прочит на българската литература. Критическа антология. Изд."Кралица Маб", 1994. Съставителство, редакция и предговор.

4. Владимир Полянов. Слънцето угаснало. Изд."Кралица Маб", 1994. Предговор, приложения, редактор.

5. Васил Попович. Съчинения. Изд."Кралица Маб", 2000. Издирил и подготвил за печат.

6. Христоматия Българска възрожденска литература за 10 клас. Изд. Анубис, 2001. Съставител, предговор и бележки.

7. Убийство от любов. Убийство по Коледа. Нови български криминални разкази. Изд."Кралица Маб", 2001. Съставител и предговор.

8. Да мислим Другото. Образи, стереотипи, кризи. ХVІІІ-ХХ век. Изд."Кралица Маб", 2001. Съставител и предговор.

9. Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха (ХIХ - ХХ век). С., 2001. Съставител и научен ръководител (заедно с Н. Чернокожев). Т. 2 С., 2002. Съставител и научен ръководител (заедно с Н. Чернокожев). Т. 4. 2003.

10. Въобразените текстове на Българското възраждане. В чест на Стефана Таринска. Съст. (с. Д. Господинов). С.: Боян Пенев, 2005.

11. Въпреки различията. Интеркултурни диалози на Балканите. Съст. и предговор... С.: Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2008.

12. Природа и общество. Нови изследвания за Жан-Жак Русо. Съставители Рая Заимова и Николай Аретов, С.: Кралица Маб, 2010, 288 с.

 

Преводи:

1. Робърт Блох. Психо. Превод от английски... Изд. "Ирис", 1992.

2. Арабски нощи. Любовни новели от “1001 нощ”. Превод Неджимар Арет бен Средец. С.: Кралица Маб, 1993.

3. Стюарт Рос. Най-добрите истории, разказвани някога. Дракони и демони. Митове и легенди от Азия, разказани увлекателно и допълнени с нови факти. Превод от английски... Изд. "Световид", 1999.

4. Антъни Смит. Националната идентичност. Превод от английски... Изд."Кралица Маб", 2000.

 

За контакти: aretov.queenmab.eu

 


напред горе назад Обратно към: [Николай Аретов][СЛОВОТО]
© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух