Slovoto

Борислав Георгиев

Биографични бележки

Електронни адреси: gueorguiev.borislav@gmail.com, bgeorgiev@nbu.bg

 

Борислав ГеоргиевІ. ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • 1984: Завършва българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
 • 1993: Защитава докторска дисертация на тема Норма и масмедии и получава научната степен доктор.

 

II. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 • 1987 - 1990: редовен аспирант на Секцията за съвременен български език на Института за български език по езикова култура и езиково строителство.
 • 1999: Избран е от Научната комисия по филологически науки и изкуствознание на ВАК към МС на РБ за старши научен сътрудник втора степен.

 

ІІІ. УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

 • 1993 - 1996: Ръководител на проекта "Homo Balkanicus: знаковост и културна идентичност" (с научен колектив в състав: проф. Ивайло Знеполски, дфн; проф. Мария Н. Попова, дпн; ст.н.с. I ст. д-р Енчо Герганов; ст. н. с. I ст. д-р Богдан Дянков; ст.н.с. II ст. д-р Иван Касабов; ст. н. с. II ст. Мария Чоролеева; н. с. д-р Кръстьо Вакарелов; н. с. Сабина Павлова).
 • 1997: Участие в проекта "Речник на международната лексика" на Института за български език, частично финансиран от фондация "Отворено общество";
 • 1998: Член на научния колектив на проекта "Нов правописен речник на българския език".

 

ІV. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • 1987-89: води часове по езикова култура в Свободния факултет на Висшия минно-геоложки институт;
 • 1990: През летния семестър на учебната 1989/90 година води специализация по социолингвистика и прагматика на студенти от специалността български език и история във ВПИ "Неофит Рилски" - Благоевград;
 • 1991: започва да чете лекции по семиотика в Новия български университет;
 • 1991-92: води упражнения по Увод в лингвистичната терминология във ВПИ "Неофит Рилски" - Благоевград;
 • 1992: започва да води в Нов български университет теоретични курсове "Увод в прагматиката" (30 уч. часа), "Прагматика" (45 уч. часа) и "Семиотика на писмената реч" (30 уч.часа) към магистърската програма по семиотика;
 • 1992: чете лекции по общо езикознание на студенти, специализиращи лингвистика във ВПИ "Неофит Рилски" - Благоевград;
 • 1993: започва да води общообразователен курс "Практикум по езикова култура" (30 уч. часа) в Нов български университет;
 • 1993-95: води упражнения по Увод в езикознанието в СУ "Св. Климент Охридски";
 • 1993: започва да води специализирани курсове (за юристи, психолози, икономисти и т.н.) по езикова култура в Нов български университет;
 • 1993: води спецкурс "Теории за дискурса" във ВПИ "Неофит Рилски" - Благоевград";
 • 1995: избран е за главен асистент по съвместителство в Нов български университет;
 • 1997: започва да води теоретичен курс "Увод в антропологията на езика" (30 уч. часа) към програмата (специалността) "Антропология" на Нов български университет;
 • 1997: курс по езикова култура за новинарите, водещите, репортерите и редакторите от програма "Хоризонт" на Българското национално радио.
 • 2000: избран е за извънреден доцент по български език от Академичния съвет на Нов български университет.

 

V. УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕКСПЕРТНИ И ДР. КОМИСИИ

 • 1989: става член на Управителния съвет на Българското семиотично дружество.
 • 1993: съдиректор на програма "Лингвистика" на Нов български университет.
 • 1997: избран е за ковчежник на Балканската асоциация на семиотичните дружества със седалище в гр. Солун (Гърция).
 • 1997 - 1998: член на Експертната комисия по обществени и хуманитарни науки на Националния фонд за научни изследвания към Министерството на образованието.

 

 

 


напред горе назад Обратно към: [Борислав Георгиев][СЛОВОТО]
© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух